top of page

Jak wygląda współpraca z naszym biurem?

  • Pod koniec każdego miesiąca sporządzamy lisy płac, deklaracje ZUS, przelewy. Przekazujemy je naszym Klientom mailowo lub są one dostępne w siedzibie Biura.

  • Do dnia 10-go każdego miesiąca Klient dostarcza zgromadzone dokumenty (faktury, rachunki lub inne dowody sprzedaży, wyciągi bankowe itp.) Jeśli jest ich niewielka ilość, można wysłać je emailem. 

  • Dodatkowo prosimy swoich klientów o wysyłanie ze swojego programu fakturującego pliku JPK.FA na naszego maila.

  • Po kilku dniach informujemy naszych Klientów telefonicznie lub mailowo o wyniku finansowym i wysokości podatków. Przygotowujemy również przelewy bankowe na podatki.

  • Wszystkie deklaracje podatkowe przekazujemy do Urzędu Skarbowego drogą elektroniczą w obowiązujących terminach.

  • Dokumenty po zaksięgowaniu pozostają w siedzibie Biura i oddawane są klientom po zamknięciu roku podatkowego.

  • Ponadto zajmujemy się przygotowywaniem wielu dodatkowych sprawozdań (Główny Urząd Statystyczny, Urząd Marszałkowski - Wydział Ochrony Środowiska), do których sporządzania mogą być Państwo zobligowani w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej.

  • Dodatkowo, informujemy naszych Klientów drogą mailową o ważnych zmianach podatkowych, które mogą ich dotyczyć, doradzamy w ważnych kwestiach dotyczących prowadzenia ich firmy.

bottom of page